Általános Szerződési Feltételek

 

 

I. cikkely

Általános rendelkezések

 

1. A TNN Group s.r.o. a www.driverjob.eu internetes állásportál (továbbiakban „Weboldal“) és a Weboldalon nyújtott szolgáltatások üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető vagy Szolgáltató) kiadja a Weboldalon elérhető szolgáltatások ezen Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban „ ÁSZF). Üzemeltető székhelye: Vörösmartyho 1701/2, 94301 Štúrovo. Szolgáltatót nyilvántartó biróság: Nitra, járási biróság, mint cégbiróság, Cégjegyzékében Sro/41457/N. 

 

2. Az ÁSZF a Megrendelő és az Üzemeltető vagy Szolgáltató között létrejött szerződés részét képezik. 

 

3. A megrendelő a regisztrálással szerződést köt az Üzemeltetővel és elfogadja az Átalános Szerződési Feltételeket. 

   

4.  Az Üzemeltető saját belátása szerint módosithatja az ÁSZF -et és jelentősebb változása esetén tájékoztatja a felhasználókat, melyet minden felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. Az Üzemeltető szolgáltatásának a változást követő további oldal használata a Szerződés módositásának elfogadását jelenti.

 

5. Az Üzemeltető elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

6.  Az Üzemeltető nem garantálja a munkavállalónak, hogy alkalmas munkalehetőséget talál, illetve nem garantálja, a munkaviszony sem más hasonló jellegű viszony időtartamát. Üzemeltető nem garantálja a megrendelőnek, hogy megfelelő jelöltet talál a megüresedett munkakörre, illetve hogy a jelölt kitart a munka-vagy egyéb viszonyban.

 

 7. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

 8. Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. Az Üzemeltető és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

 

 

  II. cikkely

        A Szolgáltatások megrendelése és a szerződéses viszony létrejötte

 

1.  Az Üzemeltető Ügyfelei számára a következő Szolgáltatásokat nyújtja:

a    az Állásajánlatok megjelentetése a www.driverjob.eu weboldalon.

b   az Ügyfél logójának megjelentetése a www.driverjob.eu weboldal nyitólapján,

d   reklámbannerek megjelentetése a www.driverjob.eu weboldalon

e   az Ügyfelek által meghirdetett szabad pozíciókról szóló információk megjelentetését érintő specializált megoldások tervezése és megvalósítása (legfőképpen a grafikai megjelenés)

 

2.  Az Üzemeltető lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a regisztrációt követően, azonnal feladhassa hirdetését. Az Ügyfél adatait ellenőrizzük, nyilvánosan hozzáférhető regiszterekben, s miután ez megtörtént és mindent rendben találtunk az Üzemeltető azonnali hozzáférést biztosít a hirdetés feladásához.

 

3.  Bármely Szolgáltatás felhasználásához szükség van arra, hogy az Ügyfél regisztráljon a www.driverjob.eu weboldalon, olymódon, hogy kitölti regisztrációs űrlapot, ha nincs a konkrét Szolgáltatás esetében másként feltüntetve. Az Ügyfél megszüntetheti regisztrációját, ha ez irányú szándékáról e-mailben tájékoztatja az Üzemeltetőt.

4.  Az Üzemeltető Szolgáltatásait írásban is (levél,e-mail) meg lehet rendelni. A Megrendelés csak azután érvényes, miután az Üzemeltető elfogadta azt. Az Üzemeltető a Megrendelés elfogadása előtt jogosult a Megrendelésben feltüntetett adatok megerősítésére telefonon, faxon, ill., ha kétely merülne fel, jogában áll a Megrendelőtől további kiegészítő adatokat, valamint további kapcsolattartók adatait is kérnie (elsősorban a Megrendelő megbízott képviselőjének telefonszámát vagy egyéb az ügyben kompetens képviselőjének kapcsolattartásra alkalmas adatait).

5.  A Megrendelő azzal, hogy leadta Megrendelését az Üzemeltetőnek, egyben beleegyezését is adta ahhoz, hogy az Üzemeltető megjelentesse a Megrendelő személyes adatait az esetben, ha ezt a Megrendelő által az Üzemeltetőnél megrendelt Szolgáltatás jellege megkívánja.

6 A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

a, a Megrendelő üzleti megnevezését, jogi személyeknél a jogi formát is,

b, a Megrendelő székhelyének postacímét (utca, házszám, postai irányító szám, város vagy község),

c, a Megrendelő számlázási címét,

d, a Megrendelő azonosító számát,

e, a Megrendelő adószámát vagy áfaszámát,

f,  a Megrendelő kapcsolattartójának vezeték- és keresztnevét,

g, a Megrendelő kapcsolattartásra szolgáló adatait (telefon, fax, e-mail)

Indokolt esetekben az Üzemeltető kérheti, hogy a Megrendelő írja alá a Megrendelést (esetleg lássa el a cég pecsétjével).

 

 

III. cikkely

Az állásajánlat megjelentetésének feltételei

 

1.  Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Állásajánlatot módosítsa, olymódon, hogy az összhangban legyen az űrlap kitöltésére vonatkozó általános szabályokkal.

 

2.  Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy ne jelentesse meg a következőket:

a, olyan információkat, amelyek ellentétesek a Szlovák Köztársaság jogrendjével, az erkölcsi normákkal és a jó erkölcsökkel,

b, az olyan Állásajánlatokat, amelyekben az Ügyfél kezelési-és más egyéb illetékhez köti a munkaközvetítést,

c, több Állásajánlat bemutatását egy nyomtatvány keretén belül,

d, ha hiányos, félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz az Állásajánlat,

e, információkat az Ügyfél (vagy az Állásajánlat szerzőjének) termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek reklámjellegűek, illetve bármilyen formájú propagációt tartamaznak,

f, olyan információkat, amelyek rontanák az Üzemeltető vagy más természetes-és jogi személy jó hírét,

g, erotikus jellegű állásajánlatot, vagy az olyan ajánlatot, amely azt a benyomást kelti, hogy ilyen jellegű munkáról lehet szó,

 

IV. cikkely

A Szolgáltatások ára és a fizetési feltételek

 

1.    Az Üzemeltető 3 különböző kategóriában kinálja szolgáltatásait:

 

          BASIC       -  Egy hirdetés 14 napos megjelenése kiemelés nélkül

                              Logó megjelenitése a hirdetés mellett

                              Fuvarozó,szállitmányozó cégeknek:  ingyenes

                              Munkaerő-közvetitő, kölcsönző cégeknek: ingyenes

          

          TOP           -  Három hirdetés 30 napos  megjelenése, melyből 1 kiemelve az első oldalon

                              Logo megjelenitése a hirdetés mellett

                              Fuvarozó,szállitmányozó cégeknek: 79 Euró

                              Munkaerő-közvetitő, kölcsönző cégeknek: 149  Euró

   

         TOP PARTNER  LOGO  -  Cég logójának feltüntetése a nyitóoldalon 

                                            Cégbemutató

                                            Korlátlan számú hirdetés

                                            Aktuális ajánlatok listázása 

                                            Előfizetők maximális száma: 8

                                            Ár: egyéni ajánlat alapján                                            

                                    

2.    A TNN Group s.r.o.  ÁFA fizető.

 

3.   A Megrendelőnek kötelessége az Üzemeltetőnek kifizetni a szolgáltatás árát online fizetési rendszeren keresztül vagy banki átutalás formájában. A szolgáltatás csak a szolgáltatásidij beérkezése után válik elérhetővé.  Az Üzemeltető számlát állit ki a Megrendelő számára, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatás diját.

 

V. cikkely

Reklamációs rend

 

1.  A Megrendelőnek joga van reklamálni azt a hibát, amely Üzemeltető részéről fordult elő. A Megrendelő ugyanakkor jogosult rá, hogy a reklamációs rend keretében belül arányos kártérítést kérjen azért a kárért, amely őt bizonyíthatóan az Üzemeltető részéről keletkezett hiba miatt érte, vagy arányos árengedményt kérjen.

2.  A reklamáció érvényesítésének határideje legkésőbb 14 nap attól a naptól számítva, amikor Megrendelő felfedezte a hibát, vagy felfedezhette azt.

3.  A Megrendelő a reklamációt írásban köteles megtenni (postával az Üzemeltető székhelyére, ill. e-mailen a következő címen: info@driverjob.eu), egyidejűleg a reklamációt kézbesíteni kell az Üzemeltetőnek. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a reklamáció kivizsgálásának eredményét annak átvételétől számított 7 napon belül közli.

4.  A hiba az Üzemeltető részéről azt jelenti, hogy a Megrendelésben feltüntetett Szolgáltatások nem működnek, mégpedig az előző 24 óra folyamán több, mint 12 órán keresztül. Nem tekinthető hibának a Szolgáltató részéről, ha a Szolgáltatás nem hozzáférhető a Megrendelőnél történt Internet kapcsolat meghibásodása miatt, vagy egyéb más körülmények miatt, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

 

VI. cikkely

Üzemeltető felelősségének korlátozása

 

1.  Az Üzemeltető nem felel semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, amelyet az állásajánlat megjelentetése okozott a www.driverjob.eu weboldalon.

2.  Az Üzemeltető nem felel a Megrendelő ill. a Munkavállaló vagy harmadik személy által a weboldalon megjelentetett Állásajánlatok, sem más egyéb közlemény tartalmi részéért, sem azok nyelvtani helyességéért.

 

3.  Az Üzemeltető tevékenységi körébe nem tartozik az illeték ellenében vállalt munkaerő - közvetítés vagy fejvadászat a Tk. 2005/435 sz., munkaügyi szolgáltatásokról szóló törvénye alapján a későbbi törvénymódosításokat is ideértve.

 

VII. cikkely

Adatvédelmi rendelkezések

 

1.       Személyes adatainak védelmét rendkívül fontosnak tartjuk. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kiegészíti általános üzleti feltételeinket és ismerteti, miképpen gyűjtjük, tároljuk és továbbítjuk harmadik félnek azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a www.driverjob.eu használatával rendelkezésünkre bocsát.

 

2.   A www.driverjob.eu használatával és fiókjának létrehozásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy felhasználjuk személyes adatait az alább leírtaknak megfelelően.

 

3.  Az oldal használata során statisztikai célból automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat. Ezek az információk a következőket tartalmazzák:

 

    a, az Ön által használt készülék, böngésző és operációs rendszer típusa

    b, azon készülék IP címe, mellyel az oldalt használja

    c,  az Ön által megnyitott oldalak és bizonyos végrehajtott műveletek

 

4.   A weboldal anonimizált formában adatokat gyűjt arról, hogyan használja az oldalat, ideértve tartózkodási helyét is (úgynevezett aggregált adatok). Ezek az adatok - az IP címet leszámítva -  nem teszik lehetővé a fellhasználók beazonosítását. A  www.driverjob.eu használatával Ön kifejezetten hozzájárul ehhez az adatgyűjtéshez.

 

5.   A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket a rendszer a www.driverjob.eu oldal megnyitásakor lement számítógépére,laptopjára, táblagépére vagy mobiltelefonjára. Ezek a szöveges fájlok segítenek beazonosítani Önt, amint ismételten ellátogat a honlapra.

 

6.     A cookie-k és hasonló technológiák hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük, miként használja szolgáltatásunkat. Segítségükkel folyamatosan fejleszthetjük a szolgáltatásunkat. Amennyiben kívánja, a megfelelő beállítással megakadályozhatja, hogy a rendszer cookie-kat mentsen le számítógépére vagy mobil eszközére.

 

7.     A Google Analytics és a Google Web Optimzer a Google Inc. ("Google") vállalat által nyújtott szolgáltatások. A Google Analytics szintén cookie-kat alkalmaz, amelyeknek köszönhetően elemezni tudjuk az oldal használatát. A rendszer a cookie-k által generált, a weboldal használatáról szóló információkat (ideértve az IP-címet is) a Google USA-ban található szerverére továbbítja és menti el.

 

 

VIII. cikkely

Közös rendelkezések

 

 

1.  A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződő felek közt felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös tárgyalások útján fogják megoldani, megállapodásra törekedve. Abban az esetben, ha a Szerződő felek a vita tárgyában nem tudnak egyezségre jutni, bármely Szerződő félnek joga van a Szlovák Köztársaság bármely, a tárgyban, valamint helyileg illetékes bíróságához fordulnia a vitás kérdés megoldásának ügyében.

2.  Minden közlemény és művelet, beleértve a jogi műveleteket is, amelyek a Szerződés szerint vagy az illetékes jogi előírások szerint írásban kell legyen, vagy lesz elkészítve, a másik Szerződő fél számára személyesen, futárszolgálattal vagy ajánlott küldeményként lesz kézbesítve a Szerződő fél utolsó ismert címére. A Szerződő felek megállapodtak, hogy a küldemény kézbesítettnek minősül abban az esetben is, amennyiben a címzett a küldemény átvételét elutasítja, az elutasítás napjától számítva, illetve abban az esetben is, amennyiben a küldemény bármilyen okból kifolyólag kézbesítetlenként visszatér a feladóhoz, a feladóhoz való visszatérés napjától számítva.

3.  A Tk. 2011/351 sz. törvényének 62§-a értelmében az ügyfél, ill. az álláskereső egyetért azzal, hogy az elektronikus kapcsolattartás céljából közölt e-mail címére, amelyet felhasználói fiókjában adott meg, a TNN Group s.r.o. új termékeit, valamint harmadik személy termékeit bemutató reklámanyagot küldjön, valamint üzleti ajánlatot tegyen.

 

IX. cikkely

Záró rendelkezések

 

1.   A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a kölcsönös együttműködés során szerzett információkat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy ő és azok a jogosult személyek, akik munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek Megrendelő és / vagy a Munkavállaló személyes adataival, az Adatvédelmi törvény értelmében hallgatni fognak ezekről, és nem használják fel őket személyes céljaikra, és nem továbbítják azokat harmadik személyeknek az érintett fél beleegyezése nélkül. Ezen bekezdés rendelkezései nem érintik a jogi előírásokból és/vagy az érintett szervek döntéseiből adódó kötelezettségeket.

 2.  A fenti ÁÜF 2017. 02. 15 -én lép érvénybe.